Programajánló

Pályázati felhívás

A Rendőrség Tudományos Tanácsa 2016-ban közreadott pályázata közös gondolkodásra hívja a rendészet művelőit, a rendvédelmi szervek valamennyi jelenlegi és egykori munkatársát, a rendészettudomány kutatóit, mindazokat a szakembereket, akik tudásukat egy biztonságosabb társadalom szolgálatába kívánják állítani.
A pályázat postára adásának határideje: 2016. október 15.
Részletek

Programajánló

Folyóirat-ajánló

Ajánljuk szíves figyelmükbe a Terrorelhárítási Központ Tudományos Tanácsa kiadványainak soron következő legújabb számát. A lapszámban olvasható cikkek:
Beck Attila: Az UAV-k polgári alkalmazásának kockázatai, és kezelésük lehetséges módszerei terrorelhárítási és személyvédelmi szempontból
dr. Böröcz Miklós: Az EU energiabiztonsága
Dr. Kasznár Attila: A biztonságtudatosság nemzeti programban történő megjelenítésének fontossága
Prof. Dr. Maróth Miklós: Mit kell tudni az iszlámról?
Részletek

Programajánló

Aktív együttműködés – BM gyakornoki rendszer

Örömmel adunk hírt egy aktív együttműködésről és a hozzá kapcsolódó pályázati felhívás eredményeiről.
A Belügyminisztérium szakmai tevékenységének elméleti segítése és közszolgálati életpálya modell tehetség utánpótlásának céljából, valamint a Belügyminisztériumot érintő közszolgálati témában kutató doktoranduszok és doktorjelöltek munkájának szakmai támogatása érdekében 2015 májusában együttműködési megállapodás megkötésére került sor a Belügyminisztérium, az Országos Doktori Tanács és a Doktoranduszok Országos Szövetsége között.
A fenti cél érdekében a Belügyminisztérium 2016 februárjában – gyakornoki rendszer keretében tudományos kutatás folytatására – pályázati felhívást tett közzé, melyre különböző tudományterületeken kutató – a pályázat benyújtásának határidejéig – 19 doktorandusz, abszolutóriumot szerzett, illetve fokozatszerzési eljárás alatt álló kutató nyújtotta be pályaművét.
A belügyi szervek – alaprendeltetésük, szolgálati érzékenységük, valamint K+F tevékenységük figyelembe vételével – mérlegelték a gyakornokok tudományos kutatás céljából történő befogadhatóságát. E döntési folyamat eredményének figyelembe vételével a hét főből álló Kuratórium az évente támogatható külső doktorandusz gyakornoki létszám teljes feltöltéséről döntött. A gyakornokok kutatói tevékenységüket 2016 szeptemberében kezdik meg, melyhez sok sikert és kitartást kívánunk!

Programajánló

Pályázati felhívás

A Belügyi Tudományos Tanács „A kiberbiztonság kihívásai Európában és Magyarországon” címmel pályázatot hirdet, az állomány tagjai és a téma iránt érdeklődő szakemberek véleményének és javaslatainak megismerése érdekében, a pályázati felhívásban megadott témakeretben.
A pályázat postára adásának határideje: 2016. október 15.
Részletek

Programajánló

PhD (doktori) képzési ösztöndíj pályázat

A hagyományokhoz híven a Belügyi Tudományos Tanács és a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF) vezetője pályázatot hirdet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) PhD hallgatói számára PhD (doktori) képzési ösztöndíj elnyerésére a 2016/17-os tanévre. Az ösztöndíj célja a belügyi tudományos kutatói utánpótlás elősegítése PhD (doktori) cím elnyerésére való felkészülés támogatásával.
A pályázat benyújtásának határideje 2016. szeptember 09.
Részletek

husvet
Programajánló

Elhunyt Prof. Dr. Katona Géza ny. r. dandártábornok

Fájó szívvel tudatjuk, hogy 2016. április 1-jén 12 órakor életének 91. évében elhunyt Prof. Dr. Katona Géza nyugállományú rendőr dandártábornok, a Belügyi Tudományos Tanács tiszteletbeli elnöke. Katona professzorban rendőr-nemzedékek tanítóját, kiváló parancsnokot, a bűnüldözés nemzetközi hírű szakértőjét, a bűnügyi technika hazai fejlesztésének egyik kiemelkedő személyiségét tisztelhettük. Katona Géza 1945-től napjainkig terjedő munkássága ellentmondásoktól és törésektől mentes volt, kutatási területei között a kriminalisztika mellett jól megfért a kriminológia elmélyült művelése és a büntető anyagi és eljárásjogi dogmatikában való imponáló jártasság. Hosszú évtizedeken keresztül szinte egyedül támaszkodott a magyar közjog százados hagyományaira, akkor is, amikor ez egyenesen gyanús gondolkodásnak minősült. A rendészet – rendvédelem vitában azért tudott vezető szerepet vállalni és újat alkotni, mert nálánál jobban senki nem ismerte azokat a hazai és nemzetközi forrásokat, amelyek a demokratikus jogállami rendészet alapjait teremtették meg. Katona Géza az elmúlt évtizedekben is változatlan érdeklődéssel és fiatalos lendülettel folytatta kutató- és publikációs munkásságát, amit már eddig is a szakkönyvek és tanulmányok hosszú sora igazolt. A Belügyi Tudományos Tanács Szakterminológiai Munkacsoport vezetőjeként mindvégig fáradhatatlan és aktív tevékenységet fejtett ki. Búcsúztatásáról és temetéséről a későbbiekben adunk tájékoztatást.

Programajánló

Pályázati felhívás

A Magyar Rendészettudományi Társaság Migrációs Tagozata, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, valamint a BÁH Tudományos Tanács közös pályázatot hirdet olyan pályamunkák elkészítésére, amelyek az állampolgárság, a menekültügy, a legális és illegális migráció történetével, aktuális kérdéseivel, a nemzetközi és hazai jogi szabályozásával, a jogalkalmazás gyakorlati kérdéseivel és problémáival foglalkoznak. A pályázat célja, hogy írásra serkentsék mindazokat, akik valamilyen módon érintettek az adott témákban.
A pályázat postára adásának határideje:2016. szeptember 23.
Részletek

Programajánló

Online Vízügyi Szótár

Örömmel tájékoztatjuk a Tisztelt Olvasót, hogy az OVF Vízügyi Tudományos Tanács munkaprogramjában is szereplő, a GWP Magyarország keretei között fejlesztett a 3100 szócikket tartalmazó vízügyi értelmező és magyar-angol szótár alapváltozata elkészült és bemutatására a XXXIII. Vándorgyűlés nyitóplenáris ülésén 2015. július 1-jén (Szombathely) került sor.

Programajánló

Felhívás publikálásra

Az NKE NBI Nemzetbiztonsági Szemle tudományos online folyóirata 2015-ben is várja a nemzetbiztonság nyílt, tudományos és szakmai kérdéseivel, a nemzetbiztonság kutatási és képzési ismereteinek bővítésével foglalkozó témakörökben közölni kívánt elemző műveket, tanulmányokat, cikkeket.
A kiadvány elérhetősége
Felhívás

NKE palyazat

Felhívás publikálásra

Tájékoztatjuk, hogy a Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság 2013 végén elindította új elektronikus folyóiratát, a Katonai Jogi és Hadijogi Szemlét . A lap a hadijog.hu weboldalon érhető el és a tervek szerint évi két rendes számmal, valamint az egyes kiemelt rendezvényekhez, évfordulókhoz, eseményekhez kötődő különszámokkal jelenik meg. A folyóiratban történő publikálás mindenki számára nyitott, aki a katonai jog, hadijog, illetve az egyes jogterületek, valamint a társtudományok katonai vonatkozású kérdéseivel foglalkozik.

Felhivas

Felhívás MTA köztestületi tagságra

Az MTA IX. Osztálya Állam- és Jogtudományi Bizottságának Rendészeti Albizottsága biztatni szeretné a tudományos fokozattal rendelkező kollégákat, hogy aktívan vegyenek részt tudományos közösségük munkájában, melynek feltétele az egyén jelentkezése az akadémiai köztestületi felvételre.

Publikálási lehetőség

Publikálási lehetőség

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának szakmai, tudományos folyóirata a MAGYAR RENDÉSZET szerkesztősége folyamatosan várja a rendészet, belügyi igazgatás területéről érkező cikkeket, tanulmányokat a  magyarrendeszet@uni-nke.hu címre! A beérkezést, megjelentetést a szerkesztőség visszaigazolja. Az előfizetési igényeket a szerkesztőség címére kérjük jelezni. A szerkesztőség elérhetőségei: Tel: 392-3506, email:  magyarrendeszet@uni-nke.hu .

Eseménynaptár

Újdonságok/Frissítések