Kihelyezett ülés

Felhívás a „Konfliktus a szürke zónában: az alkalmazkodás kihívása” c. konferencián előadás megtartására

A Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely „Konfliktus a szürke zónában: az alkalmazkodás kihívása” címmel 2017. május 9-10-én rendezi soron következő nemzetközi tudományos konferenciáját. A szervezők ezúton hívják fel azon elméleti és gyakorlati szakembereket, akinek érdeklődési köre vagy szakterülete valamilyen módon érinti a konferencia témáját, hogy osszák meg kutatásuk eredményeit, tapasztalataikat vagy különleges ismereteiket.
Konferenciafelhívás
A konferencia honlapja

Kihelyezett ülés

Pályázati felhívás PhD doktori képzésre

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora a 2017. évben is pályázatot hirdet PhD doktori képzésre. A képzés lehetőséget biztosít a tudományos fokozat megszerzésére, hozzájárulva az oktatói és kutatói elit utánpótlásához. Az egyetem a hadtudományok, a katonai műszaki tudományok, a közigazgatás-tudományok, valamint a rendészettudományok tudományágakban rendelkezik önálló, akkreditált doktori iskolával. A Hadtudományi Doktori Iskola, a Katonai Műszaki Doktori Iskola, a Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola és a Rendészettudományi Doktori Iskola célkitűzései, dokumentumai, törzstagjai, oktatói, doktoranduszai és doktorjelöltjei legfontosabb adatai megtekinthetőek az Országos Doktori Tanács honlapján
A felvételi pályázat fizikai beérkezésének határideje: 2017. március 31.
Részletek

Kihelyezett ülés

„A biztonság a legfontosabb hatásterület”

A Közigazgatás- és Közszolgáltatás- Fejlesztési Operatív Program keretén belül, Prof. Dr. Sallai János tanszékvezető egyetemi tanár vezetésével készült Jó állam – jó rendészet c. speciális jelentés kapcsán a Belügyi Tudományos Tanács (BTT) vitaülést szervezett 2017. február 2-án, a Belügyminisztériumban, a rendészettudomány képviselői, a Jó Állam Jelentés szakértői, a Jó állam – jó rendészet speciális jelentés alkotói, a BTT tagjai, a Rendőrség Tudományos Tanács tagjai részvételével.
Részletek

Kihelyezett ülés

Kihelyezett ülés

A Belügyi Tudományos Tanács 2017. január 20-án kihelyezett ülést tartott a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. Az ülésen részt vett Dr. Felkai László közigazgatási államtitkár, a BTT elnöke, valamint Zsinka András személyügyi helyettes államtitkár, a BTT ügyvezető elnöke is. Az ülést Dr. Sabjanics István, a BTT titkára vezette.
A BTT nevében Dr. Sabjanics István köszönetet mondott a meghívásért. A BTT jelen lévő tagjai elsőként a BME történetéről, szervezetéről, működéséről és elért eredményeiről tájékozódhattak Prof. Dr. Józsa János rektor informatív előadásából. A bevezető előadást követően a Tanács tagjai Dr. Józsa János - Dr. Dunai László, az Építőmérnöki Kar dékánja: „Katasztrófa-megelőzési fejlesztési irányok a Műegyetemen” című, Prof. Dr. Charaf Hassan, tanszékvezető egyetemi tanár: „IKT megoldások az ipar szolgálatában” című, Dr. Risztics Péter Károly, a Közigazgatási Informatikai Központ elnöke: „A BME IK tevékenysége a Belügyminisztériumban” című előadásokat hallgathatták meg. A látogatás végén a résztvevők kölcsönösen biztosították egymást arról, hogy sikeres együttműködésüket a jövőben is folytatják, és tevékenységük során az információcsere, a tudományos tevékenységben nyújtott segítség is elsődleges szerepet fog kapni.
Részletek

Programajánló

Folyóirat-ajánló

Ajánljuk szíves figyelmükbe a Terrorelhárítási Központ Tudományos Tanácsa kiadványainak soron következő legújabb számát. A lapszámban olvasható cikkek:
Beck Attila: Az UAV-k polgári alkalmazásának kockázatai, és kezelésük lehetséges módszerei terrorelhárítási és személyvédelmi szempontból
dr. Böröcz Miklós: Az EU energiabiztonsága
Dr. Kasznár Attila: A biztonságtudatosság nemzeti programban történő megjelenítésének fontossága
Prof. Dr. Maróth Miklós: Mit kell tudni az iszlámról?
Részletek

Programajánló

Aktív együttműködés – BM gyakornoki rendszer

Örömmel adunk hírt egy aktív együttműködésről és a hozzá kapcsolódó pályázati felhívás eredményeiről.
A Belügyminisztérium szakmai tevékenységének elméleti segítése és közszolgálati életpálya modell tehetség utánpótlásának céljából, valamint a Belügyminisztériumot érintő közszolgálati témában kutató doktoranduszok és doktorjelöltek munkájának szakmai támogatása érdekében 2015 májusában együttműködési megállapodás megkötésére került sor a Belügyminisztérium, az Országos Doktori Tanács és a Doktoranduszok Országos Szövetsége között.
A fenti cél érdekében a Belügyminisztérium 2016 februárjában – gyakornoki rendszer keretében tudományos kutatás folytatására – pályázati felhívást tett közzé, melyre különböző tudományterületeken kutató – a pályázat benyújtásának határidejéig – 19 doktorandusz, abszolutóriumot szerzett, illetve fokozatszerzési eljárás alatt álló kutató nyújtotta be pályaművét.
A belügyi szervek – alaprendeltetésük, szolgálati érzékenységük, valamint K+F tevékenységük figyelembe vételével – mérlegelték a gyakornokok tudományos kutatás céljából történő befogadhatóságát. E döntési folyamat eredményének figyelembe vételével a hét főből álló Kuratórium az évente támogatható külső doktorandusz gyakornoki létszám teljes feltöltéséről döntött. A gyakornokok kutatói tevékenységüket 2016 szeptemberében kezdik meg, melyhez sok sikert és kitartást kívánunk!

Programajánló

Online Vízügyi Szótár

Örömmel tájékoztatjuk a Tisztelt Olvasót, hogy az OVF Vízügyi Tudományos Tanács munkaprogramjában is szereplő, a GWP Magyarország keretei között fejlesztett a 3100 szócikket tartalmazó vízügyi értelmező és magyar-angol szótár alapváltozata elkészült és bemutatására a XXXIII. Vándorgyűlés nyitóplenáris ülésén 2015. július 1-jén (Szombathely) került sor.

Programajánló

Felhívás publikálásra

Az NKE NBI Nemzetbiztonsági Szemle tudományos online folyóirata 2015-ben is várja a nemzetbiztonság nyílt, tudományos és szakmai kérdéseivel, a nemzetbiztonság kutatási és képzési ismereteinek bővítésével foglalkozó témakörökben közölni kívánt elemző műveket, tanulmányokat, cikkeket.
A kiadvány elérhetősége
Felhívás

NKE palyazat

Felhívás publikálásra

Tájékoztatjuk, hogy a Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság 2013 végén elindította új elektronikus folyóiratát, a Katonai Jogi és Hadijogi Szemlét . A lap a hadijog.hu weboldalon érhető el és a tervek szerint évi két rendes számmal, valamint az egyes kiemelt rendezvényekhez, évfordulókhoz, eseményekhez kötődő különszámokkal jelenik meg. A folyóiratban történő publikálás mindenki számára nyitott, aki a katonai jog, hadijog, illetve az egyes jogterületek, valamint a társtudományok katonai vonatkozású kérdéseivel foglalkozik.

Felhivas

Felhívás MTA köztestületi tagságra

Az MTA IX. Osztálya Állam- és Jogtudományi Bizottságának Rendészeti Albizottsága biztatni szeretné a tudományos fokozattal rendelkező kollégákat, hogy aktívan vegyenek részt tudományos közösségük munkájában, melynek feltétele az egyén jelentkezése az akadémiai köztestületi felvételre.

Publikálási lehetőség

Publikálási lehetőség

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának szakmai, tudományos folyóirata a MAGYAR RENDÉSZET szerkesztősége folyamatosan várja a rendészet, belügyi igazgatás területéről érkező cikkeket, tanulmányokat a  magyarrendeszet@uni-nke.hu címre! A beérkezést, megjelentetést a szerkesztőség visszaigazolja. Az előfizetési igényeket a szerkesztőség címére kérjük jelezni. A szerkesztőség elérhetőségei: Tel: 392-3506, email:  magyarrendeszet@uni-nke.hu .

Eseménynaptár

Újdonságok/Frissítések