kar
Programajánló

Folyóirat-ajánló

Ajánljuk szíves figyelmükbe a Terrorelhárítási Központ Tudományos Tanácsa kiadványainak soron következő legújabb számát. A lapszámban olvasható cikkek:
Beck Attila: Az UAV-k polgári alkalmazásának kockázatai, és kezelésük lehetséges módszerei terrorelhárítási és személyvédelmi szempontból
dr. Böröcz Miklós: Az EU energiabiztonsága
Dr. Kasznár Attila: A biztonságtudatosság nemzeti programban történő megjelenítésének fontossága
Prof. Dr. Maróth Miklós: Mit kell tudni az iszlámról?
Részletek

Programajánló

Aktív együttműködés – BM gyakornoki rendszer

Örömmel adunk hírt egy aktív együttműködésről és a hozzá kapcsolódó pályázati felhívás eredményeiről.
A Belügyminisztérium szakmai tevékenységének elméleti segítése és közszolgálati életpálya modell tehetség utánpótlásának céljából, valamint a Belügyminisztériumot érintő közszolgálati témában kutató doktoranduszok és doktorjelöltek munkájának szakmai támogatása érdekében 2015 májusában együttműködési megállapodás megkötésére került sor a Belügyminisztérium, az Országos Doktori Tanács és a Doktoranduszok Országos Szövetsége között.
A fenti cél érdekében a Belügyminisztérium 2016 februárjában – gyakornoki rendszer keretében tudományos kutatás folytatására – pályázati felhívást tett közzé, melyre különböző tudományterületeken kutató – a pályázat benyújtásának határidejéig – 19 doktorandusz, abszolutóriumot szerzett, illetve fokozatszerzési eljárás alatt álló kutató nyújtotta be pályaművét.
A belügyi szervek – alaprendeltetésük, szolgálati érzékenységük, valamint K+F tevékenységük figyelembe vételével – mérlegelték a gyakornokok tudományos kutatás céljából történő befogadhatóságát. E döntési folyamat eredményének figyelembe vételével a hét főből álló Kuratórium az évente támogatható külső doktorandusz gyakornoki létszám teljes feltöltéséről döntött. A gyakornokok kutatói tevékenységüket 2016 szeptemberében kezdik meg, melyhez sok sikert és kitartást kívánunk!

Programajánló

Online Vízügyi Szótár

Örömmel tájékoztatjuk a Tisztelt Olvasót, hogy az OVF Vízügyi Tudományos Tanács munkaprogramjában is szereplő, a GWP Magyarország keretei között fejlesztett a 3100 szócikket tartalmazó vízügyi értelmező és magyar-angol szótár alapváltozata elkészült és bemutatására a XXXIII. Vándorgyűlés nyitóplenáris ülésén 2015. július 1-jén (Szombathely) került sor.

Programajánló

Felhívás publikálásra

Az NKE NBI Nemzetbiztonsági Szemle tudományos online folyóirata 2015-ben is várja a nemzetbiztonság nyílt, tudományos és szakmai kérdéseivel, a nemzetbiztonság kutatási és képzési ismereteinek bővítésével foglalkozó témakörökben közölni kívánt elemző műveket, tanulmányokat, cikkeket.
A kiadvány elérhetősége
Felhívás

NKE palyazat

Felhívás publikálásra

Tájékoztatjuk, hogy a Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság 2013 végén elindította új elektronikus folyóiratát, a Katonai Jogi és Hadijogi Szemlét . A lap a hadijog.hu weboldalon érhető el és a tervek szerint évi két rendes számmal, valamint az egyes kiemelt rendezvényekhez, évfordulókhoz, eseményekhez kötődő különszámokkal jelenik meg. A folyóiratban történő publikálás mindenki számára nyitott, aki a katonai jog, hadijog, illetve az egyes jogterületek, valamint a társtudományok katonai vonatkozású kérdéseivel foglalkozik.

Felhivas

Felhívás MTA köztestületi tagságra

Az MTA IX. Osztálya Állam- és Jogtudományi Bizottságának Rendészeti Albizottsága biztatni szeretné a tudományos fokozattal rendelkező kollégákat, hogy aktívan vegyenek részt tudományos közösségük munkájában, melynek feltétele az egyén jelentkezése az akadémiai köztestületi felvételre.

Publikálási lehetőség

Publikálási lehetőség

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának szakmai, tudományos folyóirata a MAGYAR RENDÉSZET szerkesztősége folyamatosan várja a rendészet, belügyi igazgatás területéről érkező cikkeket, tanulmányokat a  magyarrendeszet@uni-nke.hu címre! A beérkezést, megjelentetést a szerkesztőség visszaigazolja. Az előfizetési igényeket a szerkesztőség címére kérjük jelezni. A szerkesztőség elérhetőségei: Tel: 392-3506, email:  magyarrendeszet@uni-nke.hu .

Eseménynaptár

Újdonságok/Frissítések