Tisztelt Látogató!

Tisztelettel köszöntöm Önt az Országos Vízügyi Főigazgatóság 2014. február 18-án megalakult Tudományos Tanácsának honlapján.

A Vízügyi Tudományos Tanács működése nem előzmények nélküli, hiszen az Országos Műszaki Irányító Törzs mellett 2000. óta működik az a tudományos tanácsadó testület, amelyiknek feladata volt a védekezés ideje alatt a kialakult kritikus helyzetek elemzése, javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére, illetve azonnali vizsgálatok elvégzése, vagy ilyenek eredményeinek kiértékelése.

A vízügynek a Belügyminisztériumba kerülése új fejezetet nyitott ebben a munkában is.

Belügyminiszter úr az alakuló ülésen öt pontban foglalta össze a Tudományos Tanács legfontosabb feladatait. Az első, a víz stratégiájának a megalkotása, illetve részvétel a stratégia elkészítésében, a korábbi ilyen jellegű munkák eredményeinek hasznosítása, hiányosságainak kiküszöbölése. A második, a kutatási munkák eredményeinek a megismertetése a gyakorlati szakemberekkel és az ágazati döntést befolyásolható kutatási eredmények feltárása, vagyis a döntések tudományos előkészítése. A harmadik azoknak a fiataloknak a felkutatása és megkeresése, akiket a későbbiekben a tudományos élet területén szeretnénk támogatni, vagyis tehetséggondozás segítése. A negyedik, azoknak a kutatási területeknek a megjelölése, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a stratégia, célba érjen, megkülönböztetve azokat, amelyek a mindennapos gyakorlati élet tevékenységét segíti elő, és azokat, amelyek a kormányzati munkának adnak támogatást. Ötödikként, a víznek, mint környezeti elemnek, és mint természeti erőforrásnak a tudományos menedzselésén túl, a kapcsolódó innovációs kérdések felvállalása is feladata kell legyen a Tudományos Tanácsnak. Erre példa a Mobil falak hazai alkalmazásának kérdésköre.

Ennek a munkának a hétköznapjairól igyekszik tájékoztatást adni ez a honlap, aminek böngészéséhez kellemes, és hasznos időtöltést kívánok.

Dr. Váradi József
OVF Tudományos Tanács
elnök

Együttműködő partnerek