Tisztelt Látogató!

Tisztelettel köszöntöm a 2022. február 23-án újonnan megalakult Büntetés-végrehajtási Szervezet Tudományos Tanácsának honlapján.

A büntetés-végrehajtási szervezet a szakmai és tudományos elvárásoknak megfelelő tudományszervező tevékenységével az elméleti és a gyakorlati ismeretek, illetve a legjobb gyakorlatok átadását segítő módon támogatja a közép- és felsőfokú oktatást és képzést. A büntetés-végrehajtási szervezetben létrehozott szakmai és tudományos műhelyek eredményei bemutatásra kerülnek a Módszertani füzetekben, a Börtönügyi Szemlében, valamint a büntetés-végrehajtási szervezet Évkönyvében és az egyéb időszakos kiadványokban.

A kor elvárásainak megfelelően a papíralapú publikációk digitalizálásával, az újonnan megjelenő információk papír és online elérhetőségével biztosítjuk az információközlés, a tudástranszfer, valamint az interaktív kommunikációs felületek hasznosíthatóságát.

A Büntetés-végrehajtási Szervezet Tudományos Tanács megújult honlapján kibővített adattartalommal és szolgáltatásokkal várjuk a büntetés-végrehajtási szervezet tudományos és szakmai munkája iránt érdeklődő kutatókat és olvasókat. A Büntetés-végrehajtási Szervezet Tudományos Tanácsa célként és feladatként határozta meg, hogy szakmai eredményeinek, rendezvényeinek és kiadványainak mind szélesebb körben legyen biztosított az elérhetősége, minél többen ismerhessék meg tudományszervező tevékenységét.
Bízom benne, hogy új és hasznos ismeretekkel szolgálhatjuk látogatóinkat.

Schmehl János bv. vezérőrnagy
a Büntetés-végrehajtási Szervezet Tudományos Tanácsának elnöke

Partnerek