Hírek

A Büntetés-végrehajtás Tudományos Tanácsa 2024. március 27-én tartotta meg első félévi tanácskozását

 

Schmehl János bv. vezérőrnagy úr, a Büntetés-végrehajtás Tudományos Tanácsának elnöke meghallgatta a munkacsoport vezetők jelentéseit.

A munkacsoport vezetők értékelték az elmúlt év szakmai programjainak teljesülését, a folyamatban lévő projektek megvalósulásának eredményeit.

A 2024. évi jóváhagyott munkaterv kapcsán Elnök úr új célokat és feladatokat határozott meg, melyek közül kiemelkedik az új BV. Törvény hatályba lépésével kapcsolatos szakmai tanácskozások, konferenciák szervezése és rendezése, valamint a fenti témakörhöz kapcsolódó tanulmányírói pályázat kiírása.

 

 

 

 

 

 

 

A Büntetés-végrehajtási Szervezet Tudományos Tanácsának II. félévi ülése

 

Schmehl János, a Büntetés-végrehajtási Szervezet Tudományos Tanácsának elnöke 2023. november 29-ére hívta össze a munkacsoport-vezetőket, akik beszámoltak a 2023. évi munkatervek végrehajtásáról és a II. félévben megrendezett programokról.

Elnök úr a 2024. évi munkatervekkel kapcsolatosan feladatokat határozott meg a munkacsoport-vezetők részére, egyben megköszönte a 2023. évi feladatellátásokban résztvevők munkáját.

 

 

Beszámoló a „Tudományos eredmények hasznosulása a büntetés-végrehajtási szervezetben” című konferenciáról

 

A Magyar Tudományos Akadémia koordinálásában idén is megrendezésre került a Magyar Tudomány Ünnepe programsorozat, melynek központi mottója: „Tudomány: válaszok a globális kihívásokra”, kiemelt partnere pedig a Belügyminisztérium.

A belügyi fejezet részeként a Büntetés-végrehajtási Szervezet Tudományos Tanácsa és a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Hivatala 2023. november 23-án „Tudományos eredmények hasznosulása a büntetés-végrehajtási szervezetben” címmel tudományos, szakmai, online konferenciát szervezett.

Az előadók hangsúlyozták, hogy a belügyi tudományos munka olyan kutató, alkotó, tudományszervező tevékenység, amely a rendészettudomány valamennyi területére kiterjed. Célja az ágazatban létrehozott tudományos értékek feltárásának elősegítése, a tudományos eredmények gyakorlatban történő alkalmazásának előmozdítása, továbbá a rendészettudomány tudomány-rendszertani helyének, szerepének erősítése.

Az elmúlt évek gyakorlatát követve, kreditszerzési lehetőséget is biztosítottak a szervezők a konferencia kapcsán, melyre rekordszámban regisztráltak a résztvevők. A társ rendvédelmi szervek tudományos tanácsai, a törvényszékek, az ügyészségek és az NKE doktori iskoláinak hallgatói kapcsolódtak be az eseményre.

Az elhangzott előadásokból készült tanulmányokat a Belügyi Szemle és a Börtönügyi Szemle 2024. évi lapszámaiban olvashatják az érdeklődők.

A konferencia programja

 

 

 

 

 

 

„10 éves a Bv. törvény” Konferencia

A Büntetés-végrehajtási Szervezet Tudományos Tanácsa és a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság Hivatala 2023. október 30-án „10 éves a Bv. törvény” címmel tudományos, szakmai konferenciát rendezett a Váci Fegyház és Börtönben.

A konferencia előadói között köszönthettük dr. Szűcs András osztályvezető ügyészt, a Legfőbb Ügyészségről, dr. Pázsit Veronika jogi szakreferenst az Igazságügyi Minisztériumtól, dr. Illés Melinda bv. alezredest, a Belügyminisztériumból, dr. Pallo József bv. ezredest, az NKE Büntetőjogi Tanszékéről, dr. Jancsó Gábor helyettes államtitkárt, az Igazságügyi Minisztériumból, Kovács Mihály bv. ezredest, a BvOP Fogvatartási Ügyek Szolgálatától, Somogyvári Mihály bv. ezredest, a BvOP Központi Kivizsgáló és Módszertani Intézettől.

A büntetés-végrehajtási szervezet konferenciájára előzetesen mintegy 350 fő regisztrált, a helyszínen pedig harminc fő szakmai meghívott hallgatta meg az előadókat. A szervezők a látogatók közt köszönthették a Belügyminisztérium és az Igazságügyi Minisztérium érintett szakterületeinek témafelelőseit, a Belügyi Tudományos Tanács tagjait, tisztségviselőit, a társ rendvédelmi szervek és a katasztrófavédelem képviselőit, a büntetés-végrehajtás parancsnoki és személyi állományát, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatóit, doktoranduszait és hallgatóit, a Magyar Tudományos Akadémia érintett tématerületeinek képviselőit, az OKRI munkatársait, a jogi egyetemek és karok oktatóit, a megyei főügyészségek, járásbíróságok, törvényszékek munkatársait.

A személyesen résztvevőknek lehetőségük nyílt megtekinteni a Budapesti Börtönmúzeum szakmatörténeti gyűjteményének kiállítását. A konferencia zárásaként Nagy Balázs István bv. ezredes, intézetparancsnok az érdeklődőket intézetlátogatásra invitálta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiberbiztonsági Játs(s)zMa

A Belügyi Tudományos Tanács és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézet közös szervezésében ötödik alkalommal online került megrendezésre 2023. október 24-én és 25-én a Kiberbiztonsági Játs(s)zMa elnevezésű vetélkedő, mely az Európai Kiberbiztonsági Hónap magyarországi kampányának része.

A vetélkedőre idén 4 területről vártak jelentkezőket: a belügyi-rendészeti ismereteket és vízügyi ismereteket oktató köznevelési intézmények tanulóit, az egészségügyi köznevelési intézmények tanulóit, a rendvédelmi technikumok tanulóit és a felsőoktatás hallgatóit, valamint a Belügyminisztérium és a belügyminiszter által irányított szervek kollégáit.

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága részéről delegált 3 fős csapat a Belügyminisztérium és a belügyminiszter által irányított szervek csapataival mérte össze a tudását. A vidám hangulatú vetélkedőn a csapatok játékos feladatok megoldása, és a kiberbiztonsági terület szakértőivel folytatott beszélgetés közben tehettek szert új ismeretekre a témában.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruzsonyi Péter emlékülés

 

Dr. Ruzsonyi Péter bv. dandártábornokra, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészettudományi Kar prodékánjára, a Büntetés-végrehajtási Tanszék vezetőjére és egyetemi tanárára emlékeztek kollégái, kutatótársai, munkatársai és rokonai 2023. szeptember 27. napján megrendezésre kerülő „Ruzsonyi Péter emlékülésen”. A tavaly júniusban elhunyt professzor munkássága előtt tisztelgő születésnapi köszöntés során számos személyes emlék, kedves anekdota és érzelmes emlékezés mellett a tudományé volt a főszerep. Az emlékülés keretében Prof. Dr. Kovács Gábor r. vezérőrnagy, a Rendészettudományi Kar dékánja méltatta Ruzsonyi Péter munkásságát, emberségét, felidézte szakmai útját és hatását a Rendészettudományi Kar alakulására, amelynek szellemiségében folytatja ő maga is dékáni tevékenységét. A tudományos előadások körét Dr. Hegedűs Judit habilitált egyetemi docens asszony, a kar Magatartástudományi Tanszékének vezetője nyitotta meg, aki Ruzsonyi Pétert, mint kriminálpedagógust mutatta be. Elmondása szerint a professzor úr munkássága hiánypótló volt és egyben pótolhatatlan. Dr. Takács Miklósi Márta, a Debreceni Egyetem, Bölcsészettudományi Karának adjunktusa előadásában a máltai Corradino büntetés-végrehajtási intézetet jellemző pedagógiai és reintegrációs eszközöket és programokat vette górcső alá. Ruzsonyi professzor úr munkásságának, nemzetközi kutatásainak hatása ugyanis, megkérdőjelezhetetlenül ott van a máltai börtön falai között is. A büntetés-végrehajtási reintergációs szakmát az emlékülésen a Büntetés-végrehajtási Tanszék jelenlegi vezetője, dr. Bogotyán Róbert bv. ezredes és Dr. Forgács Judit bv. alezredes, adjunktus asszony képviselte. Mindketten a büntetés-végrehajtás legfrissebb fejlesztéseiről beszéltek, míg ezredes úr a technológiai- és okos megoldások biztonságra gyakorolt hatásáról beszélt, adjunktus asszony a büntetés-végrehajtási törvény új novelláris módosításának újdonságait prezentálta. Az előadások végeztével a szervezők bejelentették, hogy megalapítják a Dr. Ruzsonyi Péter emlékdíjat, amelyet minden évben az emlékülés alkalmával annak a tehetséges kriminálpedagógiával és/vagy büntetés-végrehajtási reintegrációval foglalkozó szakembernek, hallgatónak, kutatónak fogják odaítélni, aki professzor úr munkásságának szellemiségét továbbviszi. Továbbá, tekintettel arra, hogy 2024. szeptember 30-án töltené professzor úr a 65. életévét, így egy jubileumi posztumusz-kötettel tisztelegnek majd a kerek évforduló alkalmával a munkássága előtt.

Az emlékülés záró elemeként a Rendészettudományi Kar és a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága közös támogatásával és a Duna-Mix kft. jóvoltából a tanszék által létrehozott szakmai kabinet (tanzárka) falára elhelyezték és megkoszorúzták a professzor úr nevével fémjelzett emléktáblát.

 

 

 

XII. Lakiteleki Tűzvédelmi Szakmai Napok

„Fókuszban az épületgépészet tűzvédelme és a tűzeseti tapasztalatok” című konferencia

Lakiteleki Népfőiskola, 2023. szeptember 6-7.

 

A Büntetés-végrehajtás Tudományos Tanácsa kiemelt figyelmet fordít a társ rendvédelmi szervekkel való szoros tudományos és szakmai együttműködés kereteire, keresve azok bővítési lehetőségeit. Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően, az érintett szakterületek jellemzően online részvétel mellett kapcsolódnak be a konferenciák, tudományos tanácskozások programjaiba.

A XII. Lakiteleki Tűzvédelmi Szakmai Napok keretén belül megrendezésre került „Fókuszban az épületgépészet tűzvédelme és a tűzeseti tapasztalatok” című konferenciára a büntetés-végrehatási szervezet intézetei, intézményei és a gazdasági társaságok érintett szakterületei regisztráltak.

A több száz fő online jelenlétével megtartott kétnapos konferencia szakmai tapasztalatai szervesen épülnek majd be a büntetés-végrehajtási szervezet elméleti és gyakorlati feladatainak megvalósításába.

 

 

 

 

 

Toborzó napon mutatta be a Budapesti Börtönmúzeum, a Büntetés-végrehajtási Szervezet Szakmatörténeti Gyűjteménye és Dokumentumtára gyűjteményét

 

A veszprémi börtönben május 19-én megrendezett pályaorientációs napra ellátogatók első kézből kaptak betekintés a büntetés-végrehajtás sokszínű munkavégzésébe. A toborzó napról részletes beszámoló itt olvasható.

Kísérőprogramként a Budapesti Börtönmúzeum, a Büntetés-végrehajtási Szervezet Szakmatörténeti Gyűjteménye és Dokumentumtára kiállítását is megtekinthették a résztvevők. A látogatók között mintegy 150 középiskolást, rendészeti középiskolást köszönthettünk.

Kiállításunkat megtisztelte Rétvári Bence államtitkár Úr és Dr. Bozsó Zoltán bv. dandártábornok Úr is. A vendégeket Németh Éva bv. ezredes, parancsnok Asszony fogadta a kiállításon. A kiállítás megszervezéséért és a kapcsolódó tárlatvezetés megtartásáért Várkonyi Zsolt ra., a BvOP Hivatal Stratégiai, Elemzési és Tervezési Főosztály főosztályvezetője, a Büntetés-végrehajtási Szervezet Tudományos Tanácsának titkára és I. Munkacsoportjának vezetője volt felelős.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Magyar Börtönügyi Társaság szakmai konferenciáján mutatkozott be a Budapesti Börtönmúzeum

 

2023. május 18-án, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Dísztermében tartotta a Magyar Börtönügyi Társaság a „Kodifikációtól a végrehajtásig” című konferenciáját, melynek kísérőrendezvénye a Budapesti Börtönmúzeum, a Büntetés-végrehajtási Szervezet Szakmatörténeti Gyűjteménye és Dokumentumtára bemutatkozó kiállítása volt.

Az eseményen bemutatásra kerültek a gyűjtemény jogtudományi, jogtörténeti, a büntetés-végrehajtási jog szakma- és oktatástörténeti kiadványainak reprezentáns példányai.

A konferencia hallgatói megismerkedhettek a büntetés-végrehajtás szakmatörténeti múltját bemutató periodikával, azaz a több mint 40 éves Börtönügyi Szemlével, a Módszertani Füzetekkel, illetve a szervezet megjelentetett és digitalizált Évkönyveivel. Több évtizeddel ezelőtt megjelent kiadványok és ünnepi kötetek adtak tanúbizonyságot arról, hogy a büntetés-végrehajtási joghoz és a kriminalisztika egyes szakterületeihez kapcsolódóan nemzetközi szintű szakmai műhelyek támogatják a büntetés-végrehajtási szervezet törvényes és szakszerű feladatellátását.

A kiállítás számos érdekességet felvonultatott, így többek között bemutatásra kerültek a büntetés-végrehajtási szervezet egyenruha- és fegyvertörténeti gyűjteményének ritkaságai is.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idén május 16-án került megrendezésre, immáron 15. alkalommal, a Bűnügyi, Gazdaságvédelmi és Kiberbűnözés Elleni Tanszék szervezésében a Bűnügyes Nap.

Ezen jeles, jubileumi eseményt az emelte még rangosabb szintre, hogy a rendezvény, a Büntetés-végrehajtási Tanszékkel közösen került megszervezésre. Az előadássorozat „A perspektívák, lehetőségek és új felületek a büntetés-végrehajtás területén a bűnügyi hírszerzés, felderítés és bűncselekmények megelőzése kontextusában” címet kapta.

A konferencia témáját az ihlette, hogy a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Felderítő Főosztálya, a jogszabályi környezet változásának hatására új perspektívákat nyitott a büntetés-végrehajtási intézetekben történő felderítés területén.

A rendezvényen minden – a területen dolgozó – rendvédelmi szerv képviseltette magát és megosztották tapasztalataikat a témában.

Előadást tartott:

 

–  dr. Vágó Zoltán bv. ezredes, a Felderítő Főosztály vezetője,

–  Kapuvári Bálint r. alezredes, a TEK főosztályvezetője,

–  Lakatos-Tamás Gréta r. százados, a TEK kiemelt főreferense,

–  Mikolai János r. alezredes, a KR NNI Börtön- és Fogdafelderítési Alosztály vezetője,

Madarász Katalin r. alezredes, KR NNI Tanúvédelmi Szolgálat szolgálatvezető-helyettese,

Bucsi Tamás r. alezredes, NVSZ Büntetés-végrehajtási Főosztály Regionális Osztály főosztályvezető-helyettese,

dr. Zay István r. alezredes, az ORFK Felderítő Osztály kiemelt főreferense.

 

A délelőtt megtartott magasszintű előadásokat követően, a résztvevőknek lehetősége nyílt ebéd után arra, hogy egy „szakmai kerekasztal” beszélgetés keretében, kötetlenül megbeszéljék személyes tapasztalataikat és együtt gondolkodjanak a konferencia témáját érintő kihívások hatékonyabb megoldása irányában.

 

 

 

 

 

 

 

A Budapesti Börtönmúzeum kiállítása a Ludovika Fesztiválon

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem a hagyományokhoz hűen – május 11-13. között – idén is megrendezte az Orczy-parkban a Ludovika Fesztivált, amelyen népszerű hazai és külföldi előadók is színesítették a Ludovika Szabadegyetem programkínálatát.

A látogatók a tudományos és szakmai programokat követően – május 13-án, a családi nap keretében – megismerkedhettek az egyes hivatásrendek sajátságos feladataival, kipróbálhatták a kiállított eszközöket.

A Budapesti Börtönmúzeum, a Büntetés-végrehajtási Szervezet Szakmatörténeti  Gyűjteménye  és  Dokumentumtára bemutatkozó kiállítása a büntetés-végrehajtás oktatási, képzési tematikáihoz kapcsolódó szakmai könyvekkel, tansegédletekkel, valamint a Rendőrtiszti Főiskolához és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Büntetés-végrehajtási Tanszékéhez köthető tárgyi emlékekkel tisztelgett a több mint ötven éves múltra visszatekintő büntetés-végrehajtási tisztképzés előtt.

A Büntetés-végrehajtási Szervezet Tudományos Tanácsának éves programjában is szereplő bemutatkozó kiállítás megvalósítása a szakmai ismeretek átadásán túl a pályaorientációs feladatokat is szolgálta.

 

 

 

 

 

A Büntetés-végrehajtási Szervezet Tudományos Tanácsának első negyedévi, feladatszabó értekezlete

 

Schmehl János, a Büntetés-végrehajtási Szervezet Tudományos Tanácsának elnöke 2023. április 24-én tájékoztatta munkacsoport-vezetőit a Belügyi Tudományos Tanács évértékelő és programalkotó tanácskozáson elhangzottakról, kiemelte a tudományos kutatások és publikációk végrehajtásának és hasznosíthatóságának jelentőségét.

A 2023. évi munkatervek és feladatellátások során a tudományos konferenciák, kiadványok vonatkozásában az igényelt erőforrások függvényében azok támogatását és megvalósítását továbbra is biztosítani kell.

Elnök úr feladatként határozta meg, hogy a Büntetés-végrehajtási Szervezet Tudományos Tanácsa tudományos és szakmai kapcsolatrendszerét új szakmai partnerek felkutatásával erősítse, bővítse.  A már kialakult és hosszabb ideje sikeresen működő kapcsolatrendszerek vonatkozásában további új együttműködési formák, projektek megvalósítását határozta meg. Az együttműködő partnerek vonatkozásában az egyetemi kutatói bázisok és hálózatok, a publikációs lehetőségek vonatkozásában pedig a társ rendvédelmi szervek (szemlék, periodikák, folyóiratok) kapcsolatrendszerének jelentőségét hangsúlyozta.

A Büntetés-végrehajtási Szervezet Tudományos Tanácsának elnöke a benyújtott munkaterv-javaslatokat elfogadta, valamint feladatként határozta meg a Tudományos Tanács ügyrendjének felülvizsgálatát, és az új ügyrend felterjesztését.

 

 

 

 

 

 

Sikeresen zárult a X. Országos Rendőr- és Tűzoltónap a Városligetben

 

A Budapesti Börtönmúzeum, a Büntetés-végrehajtási Szervezet Szakmatörténeti Gyűjteménye és Dokumentumtára első alkalommal képviseltette magát a 2023. április 22-én megrendezett X. Országos Rendőr- és Tűzoltónapon.

A rendezvénynek helyt adó Városligetben több ezer látogató és sok szakmai kiállító vett részt, mely eseményen a Budapesti Börtönmúzeum gyűjteményének válogatott darabjai is bemutatásra kerültek.

A kiállítás keretében a régi tankönyvek, szabályzatok, kiadványok mellett a büntetés-végrehajtási szervezet egykor viselt egyenruhái, fogvatartotti ruhái is helyet kaptak, valamint az érdeklők az elmúlt évtizedek kényszerítő eszközeit is megtekinthették.

A rendezvény sikerességét múzeumpedagógiai foglalkozással, családoknak, gyermekeknek szóló programokkal színesítették, amelyen a résztvevők játékos formában ismerhették meg a szervezet múltját, jelenét és feladatait.

A Budapesti Börtönmúzeum kiállítását megtekintette Dr. Pintér Sándor belügyminiszter Úr és Dr. Bolcsik Zoltán rendészeti államtitkár Úr, valamint Schmehl János bv. vezérőrnagy biztonsági és fogvatartási helyettes Úr is.