Rendőrségi Tanulmányok

Legfrissebb szám

Megjelent számok

Impresszum

Szerkeszti a szerkesztőbizottság

Elnök: Dr. Pozsgai Zsolt rendőr vezérőrnagy

Tagok

Felelős szerkesztő: Dr. Gaál Gyula PhD

Olvasószerkesztő: Dr. Molnár Katalin PhD

Műszaki szerkesztő: Steib Norbert

Felelős kiadó: Dr. Németh József PhD rendőr ezredes, Rendőrség Tudományos Tanácsa elnök

Kiadó

Közlési feltételek

A szerkesztőség olyan kéziratokat vár közlésre, amelyek a bűnmegelőzés, a bűnüldözés, a közbiztonság, a közrend, a határrendészet, a vezetés-irányítás és a mindenoldalú biztosítás kérdéseit elemzik, értékelik. A kéziratokon kérjük feltüntetni a szerző nevét, szolgálati helyét, beosztását, telefonszámát. Kérjük, hogy a cikkek szövegét e-mailben küldjék meg. A szerkesztőség a beérkezett kéziratot szakmai szempontból lektoráltatja, és fenntartja a jogot a kéziratok stilizálására, korrigálására, tipografizálására. A megjelenőírások nem a Rendőrség Tudományos Tanácsa, hanem a szerzők saját, tudományos szabadságán alapuló álláspontját képviselik. El nem fogadott kéziratot nem áll módunkban visszaküldeni. A szerkesztőség másodközlést nem vállal.