Tisztelt Látogató!

Tisztelettel köszöntöm az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Tudományos Tanácsának (OIF TT) honlapján!

A Főigazgatóság sokrétű feladatellátása mellett mindig nagy hangsúlyt helyezett a szakterületeket érintő tudományos és szakmai élet támogatására és felvirágoztatására, melyben stratégiai partner a Belügyi Tudományos Tanács (BTT) és a Magyar Rendészettudományi Társaság (MRTT).

Az OIF-on, illetve a jogelőd szervezetnél a Tudományos Tanács 2011 januárjában alakult meg azzal a rendeltetéssel, hogy elősegítse a belügyi tudományos értékek feltárását, szorgalmazza a tudományos eredmények gyakorlatban történő alkalmazását, valamint erősítse a belügyi tudományos tevékenység tudomány-rendszertani helyét és szerepét. Fő célként tűztük ki, hogy a Főigazgatóságon folyó tudományos kutatómunkát felkaroljuk, megfelelő fórumot nyújtunk kollégáinknak, s erkölcsi-anyagi támogatást biztosítunk kutatóinknak. Két éve működik a Főigazgatóság doktorandusz hallgatóinak nyújtott támogatási program, mely a tandíj hozzájárulás mellett szakmai műhelykonferencián történő részvételt is biztosít.

A Tanács szoros szakmai kapcsolatot ápol a társszervek Tudományos Tanácsaival, s több közös rendezvényen vesz részt, ahol alkalom nyílik egymás tudományos tevékenységének megismerésére, pályázatokon való megjelenésre.

2019-ben a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal rendészeti szervvé történő átalakulásával egyidejűleg megújult a Tudományos Tanács is. Kifejezetten támogatjuk a legális és illegális migráció nemzetközi és hazai szabályozásával, a jogalkalmazás elméleti és gyakorlati kérdéseivel foglalkozó kutatásokat, valamint a rendészettudomány által felölelt területeket.

Bízom abban, hogy hasznos és új ismeretekkel gazdagodnak látogatóink!

Crisán Andrea r. alezredes elnök
OIF Tudományos Tanács