Doktori Kollégium

A Belügyi Doktori Kollégium (a továbbiakban: Kollégium) a Belügyminisztérium felelősségi körébe tartozó szakterületeken elméleti munkásságot folytató doktoranduszok/doktorandák, doktorjelöltek és tudományos fokozattal rendelkező kutatók közössége.

A Kollégium célja:

 1. összegyűjteni, egységbe szervezni, összetartani és tudományos műhelyt teremteni a belügyi ágazat szempontjából releváns és a biztonsági tanulmányok területén kutatók számára a közös munkához, a tapasztalatcseréhez és a teljesítmények kritikai értékeléséhez;

 2. támogatást adni és teret kínálni, fórumot biztosítani a közösségi és az egyéni tudományos tevékenységek kiteljesítéséhez;

 3. kollégiumi fórumok létrehozásával hozzájárulni az alap- és alkalmazott kutatások összhangjához, a tudományos eredmények hatékony és időszerű gyakorlati alkalmazásához, valamint a belügyi ágazat szempontjából releváns kutatások és tevékenységek integritásához;

 4. a kollégiumi tagok szakmai felkészültségének elősegítése, tudományos munkájuk, előmenetelük támogatása: hazai és nemzetközi elektronikus könyvtárakhoz és adattárakhoz való hozzáférés, könyvtárközi kölcsönzés támogatása, kutatási, fejlesztési és innovációs szempontból kiemelkedő programok megismertetése, szakmai látogatások szervezése, tudományos és kulturális programokon való részvétel kedvezményes biztosítása;

 5. tudományos, szakmai, szellemi hálózat működtetése, amely kapcsolatrendszer előnyeit a Kollégium tagjai élvezhetik. Keretében a tagok többek között nyomon követhetik a kollégák szakmai előrehaladását, pályafutását, oktatási-, tudományos- és szakmai eredményeit, ezáltal lehetővé válnak tudományos együttműködések;

 6. tudományos közösségformálás, közösségépítés és közösségerősítés;

 7. a belügyi ágazat szempontjából releváns, valamint a biztonsági témakörben kutatást végző, tudományos minősítésre (PhD, habilitáció, MTA doktor) pályázók szakmai és módszertani támogatása;

 8. tehetséggondozás.

 

A Kollégium tagja lehet:

 1. aki a Belügyminisztérium és a belügyminiszter irányítása alá tartozó szerv állományának tagja és doktori fokozatát a belügyi ágazat szempontjából releváns, valamint biztonsági kutatási témában doktorjelöltként szerzi vagy szerezte;

 2. aki a Belügyminisztérium és a belügyminiszter irányítása alá tartozó szerv állományának tagja és igazolni tudja doktori hallgatói státuszát vagy doktorjelölt vagy doktori fokozattal rendelkezik;

 3. aki nem a Belügyminisztérium és a belügyminiszter irányítása alá tartozó szerv munkatársa, és doktori fokozatát a belügyi ágazat szempontjából jelentős, releváns témakörben szerzi vagy szerezte.

A Kollégiumba való jelentkezés és a Kollégiumból való kilépés önkéntes.

A Kollégium tagjává válni a Jelentkezési kérelem benyújtásával lehet. A tagság felvétellel keletkezik.

A Kollégium tagjait fizetési kötelezettség nem terheli.

A Kollégiumba való jelentkezés a  Jelentkezés a Belügyi Doktori Kollégiumba űrlap benyújtásával kezdeményezhető, a következő módokon:

 • elektronikus formában a magyarorszag.hu weboldalról, az Oktatás, Kutatás / Kutatás / Belügyminisztérium – Kutatási kérelmek benyújtása, Jelentkezés a Belügyi Doktori Kollégiumba, Csatlakozás a Belügyi Tudományos Adattárhoz pontból, a Központi Azonosítási Ügynök szolgáltatással
 • az űrlap letöltésével, kitöltésével és postai úton történő beküldésével a következő címre:

Belügyminisztérium, 1903 Budapest, Pf. 314.

A Kollégium működésének részleteiről hamarosan tájékoztatjuk Önöket.