BM gyakornoki rendszer

Dr. Felkai László, a Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára, a Belügyi Tudományos Tanács elnöke 2016. évtől évente meghirdeti pályázati felhívását a Belügyminisztériumban és a belügyi szerveknél – doktoranduszok, abszolutóriumot szerzett és doktorjelölt – kutatók számára gyakornoki rendszer keretében tudományos kutatás folytatására.

A pályázat célja a Belügyminisztériumot, valamint az önálló belügyi szerveket érintő közszolgálati témában kutató doktoranduszok, abszolutóriumot szerzett és doktorjelöltek kutatói tevékenységének szakmai támogatása, a gyakornoki kutatásokkal a Belügyminisztérium tudományos tevékenységéhez történő hozzájárulás, valamint a közszolgálati életpálya-modell tehetség utánpótlásának biztosítása.

A pályázatok benyújtásának módja: kizárólag elektronikus úton, a Belügyi Tudományos Tanács online pályázati felületén.

A 2023. évi pályázati felhívás meghirdetésének várható időpontja: 2023. február 15.

Belügyi Tudományos Tanács online pályázati felülete