BM gyakornoki rendszer

Dr. Felkai László, a Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára, a Belügyi Tudományos Tanács elnöke 2016. évtől évente meghirdeti pályázati felhívását a Belügyminisztériumban és a belügyi szerveknél – doktoranduszok, abszolutóriumot szerzett és doktorjelölt – kutatók számára gyakornoki rendszer keretében tudományos kutatás folytatására.

A pályázat célja a Belügyminisztériumot, valamint az önálló belügyi szerveket érintő közszolgálati témában kutató doktoranduszok, abszolutóriumot szerzett és doktorjelöltek kutatói tevékenységének szakmai támogatása, a gyakornoki kutatásokkal a Belügyminisztérium tudományos tevékenységéhez történő hozzájárulás, valamint a közszolgálati életpálya-modell tehetség utánpótlásának biztosítása.

Pályázhat nappali vagy levelező tagozaton aktív hallgatói jogviszonyban álló doktorandusz, már abszolutóriumot szerzett, vagy fokozatszerzési eljárás alatt álló kutató. 

Pályázat nyújtható be valamennyi tudományterületről, Belügyminisztériumhoz vagy valamely önálló belügyi szervhez (BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, Büntetésvégrehajtás
Országos Parancsnoksága, Klebersberg Központ, Nemzeti Népegészségügyi
Központ, Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, Oktatási Hivatal, Országos Gyógyszerészeti
és Élelmezés-egészségügyi Intézet, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, Országos
Rendőr-főkapitányság, Országos Vízügyi Főigazgatóság, Slachta Margit Nemzeti
Szociálpolitikai Intézet) alaptevékenységéhez kapcsolódó kutatási témával. 

A pályázatok benyújtásának módja: kizárólag elektronikus úton, a Belügyi Tudományos Tanács online pályázati felületén.

2023. május 15.

Belügyi Tudományos Tanács online pályázati felülete