Kutatószoba

Belügyminisztérium Tudománystratégiai és -koordinációs Főosztálya a tervek szerint a 2022. évben kutatószobát nyit.

Állomány

A kutatószoba könyvállománya papír alapú kiadványokból és online adatbázisok hozzáféréseiből áll majd. A papír alapú kiadványok főként 1945 előtti megjelenésű, a belügyi tevékenységekhez köthető antikvár példányok, valamint különböző BM kiadványok. Az online állomány a hazai, a belügyi alaptevékenységek témájában jelentős hozzáférést biztosító legnagyobb könyvtárakkal való megállapodás szerinti hozzáférések biztosítása. Ezen könyvtárak a különböző, releváns hazai és nemzetközi adatbázisokhoz, dokumentumokhoz, kiadványokhoz való hozzáférést teszik majd lehetővé.

Szolgáltatások köre

A különböző szakmai adatbázisokhoz és online tartalmakhoz való hozzáférés vagy előre megadott IP-tartomány megadásával, vagy adott országos könyvtártól kapott felhasználónév és jelszó használatával, vagy kizárólag személyesen a kutatószobából és a hozzáférési engedélyt kapott számítógépekről lehetséges. Amennyiben az informatikai rendszer (az adott könyvtári megállapodás fényében) engedi, úgy dokumentumok letöltése is lehetséges lesz.

A kutatószobában az informatika rendszer úgy kerül majd kialakításra, hogy a hazai és külföldi ingyenes online adatbázisok is elérhetőek legyenek.

A kutatószobában levő papír alapú kiadványok esetében csak helyben olvasás lesz lehetséges, kölcsönzés nem.

A kutatószobában állandó nyitvatartási idő nem lesz, csak előre egyeztetett időpontban lehet megjelenni és kutatást végezni. Az egyeztetés – és egyben a kutatószobával kapcsolatos működési adminisztráció intézése – a Belügyminisztérium Tudománystratégiai és -koordinációs Főosztályán történik majd.

A kutatószobában található papír alapú kiadványok katalógusa és a hozzáférhető adatbázisok listája jelenleg még kialakítás alatt áll.

Látogatók köre

A kutatószobában a Belügyminisztérium és az önálló belügyi szervek foglalkoztatottjai, a belügyi alaptevékenységek témájában kutatást folytató tanárok, oktatók, képzési szakemberek, kutatók, gyakornokok, hallgatók és doktorjelöltek, valamint külsős kutatók – kutatási kérelem és témavezetői/támogatói ajánlás vagy egyéb dokumentum felmutatásával, amely indokolja a kutatószoba használatát (pl. pályázat vagy annak feltételei, kutatási terv felmutatása, megbízással kapcsolatos dokumentum, publikáció megírásával kapcsolatos terv, konferencián való részvétel igazolása stb.) – végezhetnek kutatómunkát.

A kutatószoba megnyitásáról és a részletes információkról hamarosan tájékoztatjuk Önöket.