Kutatási/Kutatói adattár

A belügyi tudományos kutatói és tudományszervezői munkáról szóló 6/2006. (BK. 4.) BM utasítás értelmében a tudományos kutatások átfedésének elkerülése és áttekinthetősége, valamint az ágazat előtt álló szakmai feladatok tudományos támogatása céljából, a Belügyminisztérium Tudománystratégiai és -koordinációs Főosztálya Belügyi Tudományos Adattárat (a továbbiakban: Adattár) működtet.

Az Adattár kiterjed:

a) a Belügyminisztérium szervezeti egységeinél vagy a belügyminiszter irányítása alatt álló belügyi szerveknél foglalkoztatottak Magyar Tudományos Művek Tárába feltöltött és a szervezeti adminisztrátor által rögzített, valamint az intézményi adminisztrátor által ellenőrzött és jóváhagyott tudományos művekre és a kutatók a Magyar Tudományos Művek Tárában megjelenített tudományos tevékenységével kapcsolatos adataira;

b) a belügyi forrásból tudományos mű megírására, létrehozására irányuló szerződés alapján díjazásban részesülő személyek által megjelentetett tudományos művekre és a kutatók szerződésben foglalt tudományos tevékenységével kapcsolatos adataira;

c) a nem belügyi forrásból készült, belügyi tevékenységhez köthető, a kutató által önkéntesen átadott és közzétenni kívánt tudományos művekre és a kutatók által önkéntesen átadott adatokra.

Az Adattárhoz való csatlakozás a Csatlakozás a Belügyi Tudományos Adattárhoz űrlap benyújtásával kezdeményezhető, a következő módokon:

  • elektronikus formában a magyarorszag.hu weboldalról, az Oktatás, Kutatás / Kutatás / Belügyminisztérium – Kutatási kérelmek benyújtása, Jelentkezés a Belügyi Doktori Kollégiumba, Csatlakozás a Belügyi Tudományos Adattárhoz pontból, a Központi Azonosítási Ügynök szolgáltatással
  • az űrlap letöltésével, kitöltésével és postai úton történő beküldésével a következő címre:

Belügyminisztérium, 1903 Budapest, Pf. 314.

Az Adattár nyilvános felületének informatikai kialakítása fejlesztés alatt áll.