Szellemi alkotás

A Belügyminisztérium Szellemitulajdon-kezelési Szabályzatáról szóló 21/2020. (IX. 14.) BM utasítás célja:

a) elősegítse a foglalkoztatott által létrehozott szellemi alkotások hatékony módon történő értékelését és nyilvántartását;

b) biztosítsa a szellemi alkotások megfelelő jogi oltalomban történő részesítését;

c) elősegítse a szellemi alkotások megfelelő módon történő hasznosítását, továbbfejlesztését;

d) rögzítse a szellemi tulajdon átruházásának, hasznosítási engedélyezésének elveit;

e) rendezze a Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatával összhangban a szellemi alkotások védelmének, a hozzájuk kapcsolódó jogok megszerzésének, átruházásának, továbbá azok hasznosításából származó gazdasági haszon megosztásának módját.

A Szellemi alkotás bejelentő lap aláírt elektronikus másolati példányát a tudomanystrategia@bm.gov.hu e-mail-címre kérjük megküldeni.