Kutatóknak

A belügyi tudományos kutatói és tudományszervezői munkáról szóló 6/2006. (BK. 4.) BM utasítás értelmében azon személyeknek, akik a Belügyminisztérium hivatali egységeinél, illetve a belügyi szerveknél tudományos kutatást kívánnak folytatni, kérelmet kell benyújtaniuk.

A kérelemhez, engedélyhez kötött kutatás olyan, kizárólag kutatási, tudományos célra felhasznált adat-, információgyűjtés, adatelemzési tevékenység, amely

a) a Belügyminisztérium és a belügyminiszter által irányított szervek adatainak hozzáférésére irányul;

b) lebonyolításához a Belügyminisztérium vagy a belügyminiszter által irányított szervek közreműködése szükséges.

A közérdekű adatok igénylésére vonatkozóan kutatási kérelmet nem kell benyújtani. Közérdekű adatigénylés esetén kérjük, forduljon az adott belügyi szerv illetékeséhez.

Kérelemhez, engedélyhez nem kötött kutatások:

a) a Belügyminisztérium és a belügyi szerv vezetője által megrendelt kutatások;

b) a szervezeti felelősségi hatáskörbe tartozó, a szervezeti tevékenységhez, a szervezeti stratégiához és fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó alkalmazott kutatások, kísérleti fejlesztések, innovációs folyamatok;

c) a hazai és nemzetközi pályázatok keretében folytatott kutatások.

Amennyiben a kutatási kérelemben empirikus kutatás elvégzését tervezik és a benyújtott kérelem a formai szempontoknak megfelel, a  Kutatáskoordinációs Bizottság a kérelem benyújtását követő ülésén kutatás-módszertani szempontok alapján megvizsgálja azt. Ha a kutatási terv módszertani változtatást nem igényel, akkor a Kutatáskoordinációs Bizottság a kérelem befogadhatóságára vonatkozó javaslatával együtt megküldi a kutatásban érintett belügyminisztériumi hivatali egység, illetve belügyi szerv (a  továbbiakban: fogadó szerv) részére.

Amennyiben a kutatási kérelem a Belügyminisztérium és a belügyminiszter által irányított szervek adatainak hozzáférésére irányul, a kutatás elvégzéséhez nincs szükség a Kutatáskoordinációs Bizottság módszertani befogadhatósági javaslatára, és a fogadó szerv együttes jóváhagyására. Ebben az esetben a Kutatáskoordinációs Bizottság elnöke a kérelmet az érintett szerv részére továbbítja, amely dönt a befogadhatóságról.

A kérelem szakterületi befogadhatóságáról és a kutatás engedélyezéséről minden esetben a fogadó szerv dönt. A kutatási engedély kiadása köthető a kutatási kérelem felülvizsgálatához, átdolgozásához. A fogadó szerv ez alapján – a kutató tájékoztatását követően – teszi lehetővé a kutatás elvégzését.

A Kutatáskoordinációs Bizottság adott évben legalább négy alkalommal, negyedévente ül össze: januárban, áprilisban, júliusban és októberben. A fogadó szerv a Kutatáskoordinációs Bizottság kutatásmódszertani befogadhatóságának javaslata alapján a Bizottság ülésétől számított 15 munkanapon belül dönt a kutatási kérelem engedélyezéséről (a továbbiakban: bírálati időszak). A bírálati időszaktól és a döntési időintervallumtól indokolt esetben el lehet térni.

A tudományos kutatásokra vonatkozó etikai normák betartását vagy a kérelmező szervezete garantálja (kutatásetikai engedély megadásával), vagy a Magyar Tudományos Akadémia Tudományetikai kódexe az irányadó.

A kutatási kérelmek benyújtásának lehetősége folyamatos, viszont a bizottsági ülések rögzített időpontjai miatt a következő befogadási határidők figyelembevétele ajánlott: adott évben január 1., április 1., július 1., október 1.

A kutatások engedélyeztetése a Kutatási kérelem űrlap benyújtásával kezdeményezhető, a következő módokon:

  • elektronikus formában a magyarorszag.hu weboldalról, az Oktatás, Kutatás / Kutatás / Belügyminisztérium – Kutatási kérelmek benyújtása, Jelentkezés a Belügyi Doktori Kollégiumba, Csatlakozás a Belügyi Tudományos Adattárhoz pontból, a Központi Azonosítási Ügynök szolgáltatással
  • az űrlap letöltésével, kitöltésével és postai úton történő beküldésével a következő címre:

Belügyminisztérium, Tudománystratégiai és -koordinációs Főosztály, 1903 Budapest, Pf. 314.