MTMT

A belügyminiszter 9/2019. (IV. 30.) BM utasítása a Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2018. (VI. 12.) BM utasítás módosításáról a Tudománystratégiai- és koordinációs Főosztály (a továbbiakban: Főosztály) feladatai között rögzíti, hogy ellátja a Magyar Tudományos Művek Tárával (a továbbiakban: MTMT) kapcsolatos ágazati feladatokat.

A Belügyminisztérium – Dr. Felkai László közigazgatási államtitkár úr által aláírt együttműködési megállapodással – 2020. évben tagintézményként csatlakozott az MTA Könyvtár és Információs Központ által működtetett első nemzeti tudományos bibliográfiai adatbázishoz. A megállapodás értelmében a Belügyminisztérium jogosult térítésmentesen használni az MTMT adatbázisrendszerét, valamint adatbázis szolgáltatásait, ezzel párhuzamosan a Belügyminisztérium rendelkezésre bocsátja munkatársai tudományos publikációs adatait. Így lehetővé válik a Belügyminisztérium és az önálló belügyi szervek számára az ágazati tudományos kutatás, oktatás és műszaki alkotások, valamint közlemények hiteles nyilvántartása és bemutatása.

Az MTMT központi adminisztrátora a Belügyminisztérium vonatkozásában a Főosztály munkatársa, akinek elérhetősége az alábbi:

Név: Nagyhegyesi Ramóna (4. szintű adminisztrátor)
Beosztás: kormányfőtanácsos
Telefon: +36 (26) 795-911
E-mail: ramona.nagyhegyesi@bm.gov.hu