Elnöki köszöntő

Tisztelt Látogató!

Tisztelettel köszöntöm a 2011. február 21-én újonnan megalakult Belügyi Tudományos Tanács honlapján.
A belügyi tudományos munka olyan kutató, alkotó, tudományszervező tevékenység, amely a rendészettudomány valamennyi területére kiterjed. Célja az ágazatban létrehozott tudományos értékek feltárásának elősegítése, a tudományos eredmények gyakorlatban történő alkalmazásának előmozdítása, továbbá a rendészettudomány tudomány-rendszertani helyének, szerepének erősítése, valamint tárcaszintű koncentrációja.
A honlap működtetésével törekszünk a fenti célokat szolgáló hatékony információközlés, együttműködés és interaktív kommunikáció kialakítására.
Őszintén remélem, hogy ez a honlap folyamatosan bővülő tartalmaival és szolgáltatásaival méltó módon szolgálja a kutatók, a rendészettudomány iránt elkötelezettek, valamint az érdeklődő olvasók igényeit.
Bízom benne, hogy egyre többen látogatják honlapunkat, illetve használják tudományos- szakmai eredményeik, rendezvényeik megjelenítési felületeként.

Hasznos böngészést kívánok!

Dr. Felkai László ny. r. altábornagy
közigazgatási államtitkár
Belügyi Tudományos Tanács elnök