A Szabó András-éremről

A belügyi tudományos kutatói és tudományszervezői munkáról szóló, többször módosított és egységes szerkezetbe foglalt 6/2006. (BK 4.) BM utasítás 35. pontja alapján a Belügyi Tudományos Tanács a belügyi tudományos tevékenység elismerésére 2012. évben két érmet alapított.

A Kiváló tudományos munkáért járó érem azoknak az oktatóknak, kutatóknak és más dolgozóknak adományozható, akik a Belügyminisztérium különböző szerveiben folyó oktató, tudományos kutatómunkát hosszú időn keresztül kiemelkedően, alkotó módon végezték, és jelentősen hozzájárultak a Belügyminisztérium hazai, valamint nemzetközi hírnevének erősítéséhez. Különös tekintettel azokra, akik segítették a rendvédelem és közigazgatás fejlesztését, az önálló rendészettudomány megteremtését.

A Kiváló tudományszervezői és segítői munkáért járó érem azoknak adományozható, akik a rájuk bízott tudományszervezői feladatokat huzamosan magas színvonalon látták el, továbbá akik hosszú időn keresztül kiemelkedően végezték a tudományos munkát közvetlenül elősegítő tevékenységet és munkájukkal jelentősen hozzájárultak a Belügyminisztérium tudományos eredményeihez.

Évente kategóriánként egy-egy kitüntetés adományozható, elsősorban a belügyi ágazatban tevékenykedő közalkalmazott-, köztisztviselő-, illetve hivatásos állomány részére, kivételesen – érdemeikre tekintettel – a Belügyminisztériummal foglalkoztatási jogviszonyban nem álló személyeknek. Az érmek odaítélése a Belügyminisztérium irányítása alá tartozó szervek és szervezetek véleményének bekérése alapján, a Belügyi Tudományos Tanács javaslatának figyelembevételével, a Tanács elnökének hatáskörében történik. Az emlékérmek átadására a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából rendezett központi belügyi ünnepségen kerül sor.
A Belügyi Tudományos Tanács az érmek megtervezésére 2011. év végén több magyar éremművészt is felkért, végül a megbízást Bohus Áron kapta meg. A kétoldalas érem előlapján Prof. Dr. Szabó András – büntetőjogász, volt alkotmánybíró, az MTA rendes tagjának munkássága előtt tisztelegve – arcképe, és a „Kiváló tudományos munkáért”, ill. a „Kiváló tudományszervezői munkáért” felirat látható. A hátlapon az aktuálisan elismerésben részesült neve, és az adományozás ideje található, gravírozva.

A Szabó András-érem egyedi, kézzel készített díszdobozát Szablyár Zsuzsanna, csomagolástervező grafikus és festőművész alkotta. A dobozt borító vászon szép méregzöld színével és a belsejét bélelő krémszínű selyem szatén bélésével jól kiemeli a patinázott bronz barnás színét. A doboz szerkezete úgy került kialakításra, hogy a doboztető a dobozalj mögé csúsztatható legyen, így átadásnál, illetve a vitrinbe helyezéskor külön hátteret is biztosíthasson az éremnek. A doboz belsejében található selyemmel borított betét, pontosan illeszkedik az érem síkjával csukott állapotban, így nem hagyja, hogy az érem elmozduljon szállítás közben.