PhD pályázat

A Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára és a Belügyi Tudományos Tanács a kutatói utánpótlás, illetve a PhD (doktori) tudományos fokozat megszerzésének elősegítése érdekében 2014. évtől évente meghirdeti pályázati felhívását a Nemzeti Közszolgálati Egyetem PhD hallgatói számára a doktori képzési díj, illetve a doktori fokozatszerzési eljárási díj költségátvállalására.

 

Pályázhat a Belügyminisztérium, valamint a belügyi szervek állományában lévő (hivatásos állományú, kormánytisztviselő, munkavállaló, rendvédelmi igazgatási alkalmazott) azon személy, aki:

  • felvételt nyert a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: NKE) valamely doktori iskolájának (Rendészettudományi Doktori Iskola, Hadtudományi Doktori Iskola, Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola, Katonai Műszaki Doktori Iskola) egyéni felkészülésben történő vagy szervezett önköltséges doktori (PhD) képzésére,
  • PhD (doktori) fokozatát még nem szerezte meg,
  • vállalja, hogy a 2024/2025. tanévben teljesíti a doktori iskola által előírt tanulmányi kötelezettséget, doktori fokozatszerzés díjának költségátvállalása esetén a doktori értekezés sikeres védését.

A pályázat határozott időre, a 2024/2025. tanévre szól. A 2024/2025 tanév I. és II. félévére külön-külön pályázatot szükséges benyújtani. A pályázat benyújtása a képzés következő éveiben, a tanulmányi kötelezettségek eredményes teljesítése esetén megismételhető.

 

A költségátvállalás maximális mértéke a 2023/2024. tanévben, szervezett képzés esetén bruttó 130.000 Ft /félév, egyéni felkészülés esetén bruttó 130.000 Ft, doktori fokozatszerzés esetén 175.000 Ft. A költségátvállalás összege a következő tanévre nem vihető át.

 

A pályázat feltöltésének határideje a 2024/2025 I. félév esetén: 2025. február 15. 24:00

A pályázat feltöltésének határideje a 2024/2025 II. félév esetén: 2025. július 15. 24:00

 

2025. február 15.

Belügyi Tudományos Tanács online pályázati felülete
Pályázati felhívás letöltése

464.9 KB