Rendezvények

A Magyar Tudomány Ünnepe (MTÜ) 2010. évi rendezvénysorozata belügyi fejezet szerkesztője Dr. Janza Frigyes.

A Belügyminisztérium 2010. évi rendezvényei a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából

2010. november 2.

Rendészettudomány és rendészetpolitika – mit csináljunk másként? Krémer Ferenc: Rossz döntések kora c. könyve alapján.

2010. november 3.

A rendészettudomány jellegzetessége napjainkban

2010. november 4.

Belügyi ünnepség a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából

2010. november 9.

A Magyar Rendészettudományi Társaság Zala Megyei Csoportjának megemlékezése a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából

2010. november 9-11.

Rendőrtiszti Főiskola Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia

2010. november 12.

A „Quo vadis rendvédelem” c. konferencia kötet bemutatója

2010. november 17.

A rendészeti ágazat doktoranduszainak II. országos konferenciája

2010. november 23.

Fegyveres és rendvédelmi szervezetek – szakértő büntető igazságszolgáltatás

2010. november 23.

A büntetés végrehajtási szervezet oktatási és képzési rendszerének gyökerei, jelene és távlatai

2010. november 23.

A „bagatell bűncselekmények” eljárásjogi és kriminalisztikai vonatkozásai

2010. november 24.

Alkotmányos minimumok a rendészetben – alkotmányozás és reform?

2010. november 24.

A polgárőrség a közbiztonság és a közrend védelmében.

2010. november 25.

Biztonságpiac konferencia 2010.