BTT kutatásai

A Z-, és alfa-generáció jellemzőinek, tanulási stílusainak, stratégiáinak, információs műveltségének vizsgálata – adekvát tanulási környezet és generáció-specifikus oktatásmódszertan kialakítása és bevezetése, különös tekintettel a rendészeti oktatási rendszerre (2018-2020) c. kutatás (2018. évről áthúzódó kutatás)

Kutatásvezető:

Dr. Sabjanics István

A kutatás a Generáció-specifikus oktatás-módszertani Munkacsoport keretén belül folytatódott. További beszámolók a BTT/MUNKACSOPORTOK menüpontban olvashatók.

271.5 KB

A belügyi vezetőkiválasztási és vezetőképzési rendszer hatékonyságvizsgálatának végrehajtása (adatgyűjtés, adatfeldolgozás, interjús és kérdőíves kutatás)

Kutatásvezető:

Dr. Dános Valér

Hivatkozva a hivatásos rendvédelmi állományi kötelező alkalmasságvizsgálati rendszerének jelenleg folyó megújítására a kutatás elhalasztásra került.

A személyi és a szervezeti integritás közötti kapcsolat feltárását célzó kutatómunka megkezdése (előkészítő tanulmány)

Kutatásvezető:

Dr. Malét-Szabó Erika

Kivonat az összefoglaló tanulmányból

470.9 KB