Tudományos szakmai pályázat

A Rendőrség Tudományos Tanácsának pályázati felhívása

2020. október 9.

Pályázati felhívás

2536.7 KB

A Magyar Hadtudományi Társaság 2020. évi cikkpályázati felhívása

2020. október 15.

Részletek

A Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára, a Belügyi Tudományos Tanács elnökének pályázati felhívása a Belügyminisztériumot érintő közszolgálati témában – doktorandusz, abszolutóriumot szerzett és doktorjelölt – kutatók számára gyakornoki rendszer keretében tudományos kutatás folytatására.

Pályázat eredménye:

A Belügyminisztérium külső gyakornoki rendszerének kuratóriuma 2020. június 12-én tartotta meg ülését, amelyen – többek között – értékelték a 2019-es gyakornoki programot, valamint a pályázati program résztvevői beszámoltak izgalmas kutatásukról és eredményeikről. Az ülésen elbírálásra kerültek a 2020-as programra érkezett pályázatokat. A 2020. évben 13 gyakornok folytathat kutatást a Belügyminisztériumban vagy valamely önálló belügyi szervnél.
Az idei év néhány gyakornokáról készült portré elérhető a BTT Facebook oldalán: https://www.facebook.com/belugyitudomanyostanacs

2020. április 30.

Belügyi Tudományos Tanács online pályázati felülete
Pályázati felhívás

834.7 KB

Plakát

274.2 KB

A Belügyi Tudományos Tanács „Online és offline tanítási-tanulási módszerek a belügyi ágazatban ” című tudományos pályázati felhívása

2020. október 1. 24:00

Belügyi Tudományos Tanács online pályázati felülete
Pályázati felhívás

1147.2 KB

A Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára és a Belügyi Tudományos Tanács pályázatot hirdet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) PhD hallgatói számára a doktori képzési díj, illetve a doktori fokozatszerzési eljárási díj költségátvállalására a 2020/2021. tanévre.

A költségátvállalás célja a belügyi tudományos kutatói utánpótlás biztosítása a PhD (doktori) tudományos fokozat megszerzésének elősegítése útján. A pályázatok benyújtásának módja: kizárólag elektronikus úton, a Belügyi Tudományos Tanács online pályázati felületén.

 

Pályázat eredménye:

A Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára és a Belügyi Tudományos Tanács által a doktori képzési díj, illetve a doktori fokozatszerzési eljárási díj költségátvállalására kiírt pályázatra összesen 28-an jelentkeztek. Bírálóbizottság döntése szerint az NKE valamennyi doktori iskolájából kerültek ki nyertes pályázók, összesen 9 hallgató kapott támogatást a bruttó 3 millió forintos keretösszegből.
Gratulálunk mind a Hadtudományi Doktori Iskola, mind a Katonai Műszaki Doktori Iskola, mind a Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola, mind a Rendészettudományi Doktori Iskola nyerteseinek!

2020. szeptember 6. 24:00

Belügyi Tudományos Tanács online pályázati felülete
Pályázati felhívás

520.4 KB