Tudományos szakmai pályázat

A CHATGPT és más nagy nyelvi modellek alkalmazásának lehetőségei és egyben biztonsági kérdései

A Belügyi Tudományos Tanács pályázatot hirdet ChatGPT és más nagy nyelvi modellek alkalmazásának lehetőségei és egyben biztonsági kérdései témakörben
annak érdekében, hogy írásra serkentse mindazokat, akik valamilyen módon érintettek, illetve érdekeltek a meghirdetett témakörökben. A pályázat meghirdetésének célja, hogy a Belügyi Tudományos Tanács az állomány tagjainak szakmai ismereteit és értékes gyakorlati tapasztalatait, valamint a téma iránt érdeklődő szakemberek véleményét és javaslatait megismerje.

A pályaművek elsősorban az életszerű, valós problémákra megoldást kínáló ötletek rendszerszemléletű megközelítéssel történő megoldásait mutassák be, ne műszaki és
matematikai megközelítésű tartalmat tükrözzenek.

 

A pályázat témakörei:

I. A ChatGPT és más nagy nyelvi modellek (LLM-ek) alkalmazásának lehetőségei

II. ChatGPT és más nagy nyelvi modellek (LLM-ek) biztonsági kérdései, szervezeti és
társadalmi hatásai

 

A pályázatok benyújtásának módja: kizárólag elektronikus úton, a Belügyi Tudományos Tanács online pályázati felületén.

2023. október 1. 24:00

Belügyi Tudományos Tanács online pályázati felülete
Pályázati felhívás letöltése

937.6 KB

Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, az OIF Tudományos Tanácsa, valamint a Magyar Rendészettudományi Társaság Migrációs Tagozata közös pályázata

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, az OIF Tudományos Tanácsa, valamint a Magyar Rendészettudományi Társaság Migrációs Tagozata közös pályázatot hirdet olyan pályamunkák elkészítésére, melyek a legális és illegális migráció, illetve a menekültügy történetével, aktuális kérdéseivel, nemzetközi és hazai jogi szabályozásával, a jogalkalmazás elméleti és gyakorlati kérdéseivel, valamint problémáival foglalkoznak.

2023. szeptember 22.

Pályázati felhívás

840 KB

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Katasztrófavédelmi Tudományos Tanács pályázati felhívása

2023. szeptember 27.

Pályázati felhívás

834.4 KB

A Rendőrség Tudományos Tanácsának pályázati felhívása

A Rendőrség Tudományos Tanácsa 2023-ben közreadott pályázata közös gondolkodásra hívja a rendészet művelőit, a rendvédelmi szervek valamennyi jelenlegi és egykori munkatársát, a rendészettudomány kutatóit, mindazokat a szakembereket, akik tudásukat egy biztonságosabb társadalom szolgálatába kívánják állítani.

 

Pályázni az alábbi témákban lehet

  • újszerű technikai, bűnügyi, közrendvédelmi, közlekedésrendészeti és határrendészeti
    eljárások, módszerek az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv
    tevékenységében;
  • korszerű szervezetvezetési módszerek alkalmazása a mindennapi rendőrségi
    gyakorlatban, a szervezeti kultúra fejlesztésének lehetséges új elemei.

2023. október 15.

Pályázati felhívás

665.7 KB

RTT eljárásrend

588.4 KB

Pedagógus kutatási pályázat

A Belügyminisztérium Köznevelési Tudományos Tanácsa pályázatot hirdet olyan tudományos pályamunkák elkészítésére, amelyek új szempontok alapján, európai összehasonlítási keretbe helyezve vizsgálják a feladatmegosztás, a vezetői szerepek és az adminisztratív terhek kérdéskörét.

 

Pályaműveket természetes személy vagy természetes személyek csoportja nyújthat be az alábbi témakörökben:

1. Pedagógusok és pedagógiai munkát segítők tényleges és lehetséges feladatmegosztása
2. Vezetők szerepe, feladatai, lehetősége, együttműködése és szakmai fejlődése a köznevelésben
3. A pedagógusok Európa-szerte kritikusnak ítélt adminisztratív terhelésének/az adminisztratív terhelés percepciójának és kezelési megoldásainak feltárása

2023. október 30.

Pályázati felhívás

183.8 KB