Rendezvények

A Magyar Tudomány Ünnepe (MTÜ) 2011. évi rendezvénysorozata november 3-30. között, az egész országban került megrendezésre, a belügyi fejezet szerkesztője Dr. Sabjanics István, a BM OKTF Tudományszervezési Osztály vezetője.

 

A rendezvénysorozat koordinátora és kapcsolattartója Görbe Attiláné Dr. Zán Krisztina r. alezredes, a Belügyi Tudományos Tanács titkára, aki a 24-666, +36(1) 443-50-70 telefonszámon, illetve a titkar@bm-tt.hu e-mail címen érhető el.

Kapcsolódó dokumentumok

A Belügyminisztérium 2011. évi rendezvényei a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából

2011. november 3.

Az MTÜ 2011. rendezvénysorozat ünnepélyes megnyitója

2011. november 4.

Az MTÜ belügyi fejezetének ünnepélyes megnyitója - „Törvényesség, hatékonyság és helyi közbiztonság a rendészetben ” – tudományos és szakmai konferencia

2011. november 5.

„Rendészeti kutatások - a rendvédelem fejlesztése” című nemzetközi konferencia tudományos értékeit megörökítő Pécsi Határőr Tudományos Közlemények XII. számának nyilvános ünnepi bemutatója és könyvismertetője

2011. november 8.

Tudomány a katasztrófavédelem szolgálatában

2011. november 9.

NBSZ „Tudomány Napja” Megemlékezés

2011. november 9.

„Roma integrációs programok a közigazgatásban és azok eredményei az EU csatlakozás óta” workshop

2011. november 9-10.

„A 2007. december 21-én a schengeni övezetbe belépett 9 ország csatlakozásának tapasztalatai” nemzetközi tudományos és szakmai konferencia

2011. november 11.

„Militarizmus és demilitarizmus a XIX-XX. századi magyar állam rendvédelmében” XXVI. Magyar rendvédelem-történeti tudományos konferencia

2011. november 15.

A Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet fél évszázada Jubileumi konferencia

2011. november 15.

„Tömegrendezvények, sportesemények, utcai demonstrációk biztonsági kockázatai, kutatási eredmények a lő kiképzés területén, továbbá testpáncélok, pajzsok anyagainak vizsgálata” konferencia

2011. november 15-16.

Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia

2011. november 22.

„A Polgárőrség lehetőségei és eredményei a rendvédelemben” kerekasztal beszélgetés

2011. november 23.

Rendészeti Ágazat Doktoranduszainak III. Országos Fóruma

2011. november 24.

Tudományos kutatások és eredmények a büntetés-végrehajtásban

2011. november 29.

Tudománynapi beszélgetések

2011. november 30.

A Belügyi Tudományos Tanács ünnepi ülése – Az MTÜ 2011. belügyi fejezetének zárása